Flemløse Biogasanlæg

Flemløse Biogasanlæg

  • Når anlægget er i fuld drift, vil det kunne producere 7 millioner m3 opgraderet gas til naturgasnettet. Dette svarer til opvarming af 3.500 parcelhuse eller 112 millioner kørt kilometer i personbil.

  • Gassen opgraderes hvilket betyder at den distribueres ud på det landsdækkende gas net.

  • Gassen produceres af gylle, dybstrøelse, afpuds fra frøgræsmarker, kasseret grøntsager fra lokal grøntsagsavler samt majs.

  • Anlægget er et samarbejde mellem tre landmænd, Kurt Poulsen, Christian Stenkrog og DF Stougaard.

Biogasanlæg
Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Adresse

Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg

CVR: 2862 0012