Maskinstation

Vi tilbyder

  • Der bjærges årligt omkring 15.000 tons halm som sælges til eksport og til varmeværker i nærheden.
  • Der køres gylle med tre vogne hvor der er mulighed for at køre med SyreN anlæg, for at mindske kvælstof fordampningen. Nedfældning med disk er også en mulig løsning.
  • Såning med Väderstad såmaskine med gødningsplacering og græsudlæg i en arbejdsgang, eller med rotorharve.
  • Såning af efterafgrøder med 12 mtr. carrier med biodrill.
  • Vi tilbyder sprøjtning med selvkørende sprøjte med stor frihøjde og luftassistering, til blandet andet majs og raps.
  • Vi tilbyder mejetærskning af alle afgrøder, også skårlagte arealer, hvor der køres med bælte pick-up.
  • Vi tilbyder bigballepresning, nu også med de nye dimensioner på halmballerne 90 x 120 og 120 x 120 cm.
  • Vi kan også tilbyde transport af gylle til marken med lastbiler.
  • Vi kan tilbyde totalpasning eller enkeltopgaver af markbrug.
  • Der køres med GPS på alle enheder.
Driftsfællesskabet Stougaard I/S

En moderne virksomhed med mange års erfaring!