Vi tilbyder

Maskinstation og vognmandsløsninger

 Maskinstation

  • Der bjærges årligt omkring 14.000 tons halm som sælges til eksport og til varmeværker i nærheden.

  • Der køres gylle med tre vogne hvor der er mulighed for at køre med SyreN anlæg, for at mindske kvælstof fordampningen. Nedfældning med disk er også en mulig løsning.

  • Såning med Väderstad såmaskine med gødningsplacering og græsudlæg i en arbejdsgang, eller med rotorharve. Der køres med GPS på traktor og sprøjte.

  • Såning af efterafgrøder med 12 mtr. carrier med biodrill.

  • Vi tilbyder sprøjtning med selvkørende sprøjte med stor frihøjde og luftassistering, til blandet andet majs og raps.

  • Vi tilbyder mejetærskning af alle afgrøder, også skårlagte arealer, hvor der køres med bælte pick-up.

  • Vi tilbyder bigballepresning, nu også med de nye dimensioner på halmballerne 90 x 120 x 120 cm.

  • Vi kan også tilbyde transport af gylle til marken med lastbiler.

  • Vi kan tilbyde totalpasning eller enkeltopgaver af markbrug.

  • Der køres med GPS på alle enheder.

Maskinstation
Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Adresse

Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg

CVR: 2862 0012