Landbrug

Om vores landbrugsdrift

  • Driften består i dag af 1.735 ha. hvor der dyrkes korn, raps og græsfrø.
  • Jorden dyrkes med konventionelle afgrøder. Vi pløjer ca. 50 % af arealet årligt.
  • Avlen tørres på eget gennemløbstørreri og opbevares i egne siloer og lagerbygninger.
  • Primær afgrøde er forskellige sorter af græsfrø, som udgør ca. 25-30% af arealet. På de øvrige arealer dyrkes der hvede, maltbyg og raps.
Driftsfællesskabet Stougaard I/S

En moderne virksomhed med mange års erfaring!