Vi har

Landbrug og svineproduktion

Landbrug

  • Driften består i dag af 1.735 ha. hvor der dyrkes korn. raps, frø, og spinat til frø.

  • Jorden dyrkes med konventionelle afgrøde. Ca. 50 % bliver ikke pløjet.

  • Avlen tørres på eget gennemløbstørreri og opbevares i egne siloer og lagerbygninger.

  • 1.735 ha. agerjord

  • Primær afgrøde er forskellige sorter af frøgræs, som udgør ca. 25-30% af arealet. På de øvrige arealer dyrkes der hvede, maltbyg og raps.
Landbrug
Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg
Adresse

Langgade 68, Flemløse
5620 Glamsbjerg

CVR: 2862 0012