Flemløse Biogasanlæg

Flemløse Biogasanlæg

Anlægget har i fuld drift kapacitet til at producere 7 millioner m3 opgraderet gas til naturgasnettet. Dette svarer til opvarmning af 3.500 parcelhuse eller 112 millioner kørt kilometer i personbil.

Gassen opgraderes hvilket betyder at den distribueres ud på det landsdækkende gas net.

Gassen produceres af gylle, dybstrøelse, afpuds fra frøgræsmarker, kasseret grøntsager fra lokal grøntsagsavler samt majs.

Vil du se billeder af vores arbejde?

Anlægget er et samarbejde mellem tre landmænd, Kurt Poulsen, Christian Stenkrog og DF Stougaard.