Moderne kvalitetsløsninger

inden for landbrug

Maskinstation udfører gyllekørsel

Vi leverer totalløsninger indenfor gylletransport. Det være sig udlægning eller nedfælding i mark med eller uden svovlsyre tilsætning.

Vi kører gylle med fem lastbiler, hvor tanksættevogne kan transportere mellem 35 m3 og 40 m3.

Vi har også stor erfaring i levering af halm, blandet andet til varmeværker, hvor der transporteres årligt 40.000 tons halm.

Vores tal

  • Der bjærges årligt omkring 15.000 tons halm som sælges til eksport og til varmeværker i nærheden.
  • Der køres gylle med fem vogne hvor der er mulighed for at køre med SyreN anlæg, for at mindske kvælstof fordampningen. Nedfældning med disk er også en mulig løsning.

Følg med på Facebook

Du har selvfølgelig også mulighed for at følge med direkte på Facebook. Her kan du følge vores side og holde dig opdateret hver gang vi deler noget nyt.

Vores samarbejdspartnere

Driftsfællesskabet Stougaard I/S

En moderne virksomhed med mange års erfaring!